Adaptació

Adaptem els textos a les diverses variants lingüístiques.

Si voleu, us podem assessorar pel que fa al cas.